Již jen necelý měsíc zbývá do 1. prosince, kdy všichni podnikatelé, kteří přijímají tržby v hotovosti (ale též platební kartou a dalšími podobnými prostředky) budou muset vést Elektronickou evidenci tržeb (EET). Podnikatelé, kterým při jejich činnosti pomáhá ekonomický nebo informační systém, tedy potřebují, aby ten jejich zvládal agendy potřebné ke splnění této povinnosti. Podnikatelé, kteří mají systémy z produkce Asseco Solutions, mohou být klidní – systémy HELIOS jsou totiž již nyní “EET ready”.

V souvislosti se Zákonem o evidenci tržeb vzniká  podnikatelům povinnost hlásit on-line hotovostní tržby za zboží a služby pomocí webových služeb na server Ministerstva Financí. Zavedení elektronické evidence tržeb se zpočátku v první vlně bude týkat podnikatelů, kteří poskytují ubytovací a stravovací služby. V druhé vlně dolehnou e-tržby na maloobchod a velkoobchod. Třetí vlna se bude týkat ostatních činností vyjma těch v poslední fázi. V třetí vlně tedy například půjde o svobodná povolání, dopravu nebo zemědělství, ve čtvrté o řemeslníky a vybrané výrobní činnosti.

Majitelé restaurací, ubytovacích zařízení a hostinští si již od 1. listopadu mohou vyzkoušet, jak funguje jejich technické zařízení pro evidenci tržeb a jak komunikuje s místem, kde se údaje o tržbách sbírají. Podnikatel pošle údaje na Finanční správu a ta mu pošle zpět potřebné informace k vytisknutí účtenky a v této zkušební fázi umožňuje odhalit chyby nebo závady v systému nebo v zařízení, které si podnikatelé na EET pořídili.

Podpora EET v informačních systémech HELIOS je k dispozici již od prvního listopadového týdne, včetně komunikace se serverem Finanční správy, takže jejich uživatelé budou mít na testování dostatek času.

Konkrétně v systému HELIOS Green, pro velké firmy je EET podporována ve všech jeho aktuálních verzích, tedy ve verzi 44 a vyšších. V systému HELIOS Orange pro středně velké firmy je implementováno v modulech Pokladní prodej, Pokladna a fakturace od verze 2.0.2016.1000, která byla uvolněna na konci října a v současnosti je intenzívně testována. V ekonomickém systému HELIOS Red je podpora EET zahrnuta v rámci modulů Pokladna, Pokladní prodej a Fakturace.

Uživatelům systémů HELIOS je nyní k dispozici speciální webová stránka, kde najdou vše, co k vedení Elektronické evidence tržeb potřebují vědět. Oficiální stránky Finanční správy k této problematice jsou k dispozici na www.etrzby.cz.